Crimestop.dk • Taastrup hovedgade 121, 2. sal • 2630 Taastrup • Tlf. +45 43 52 82 95 • mail@crimestop.dk




Velkommen til crimestop.dk

Vision

I Crimestop har vi den vision, at vi målrettet vil hjælpe brugeren til en bedre tilværelse - en tilværelse hvor stofferne og kriminaliteten ikke længere er den dominerende faktor. Gennem vores unikke evne til relationsdannelse, engagement og behandlingsmetode, skaber vi grobund for brugerens personlige vækst og udvikling.
I Crimestop arbejder vi ud fra et humanistisk menneskesyn, som er forankret i respekten for det enkelte menneske. Det overordnede princip i behandlingen er, at kravene til brugeren sættes på et niveau, som kan efterkommes og som samtidig er så højt, at brugeren hele tiden udvikler sig i en positiv retning.

Voksentilbud 18+

Vores voksentilbud er for brugere over 18 år, som har problemer med afhængighedsskabende stoffer såsom alkohol, hash, kokain, heroin, ecstasy, MDMA, benzodiazepiner og lignende. Tilbuddet er ligeledes til brugere, som sideløbende har problemer med kriminalitet, og har svært ved at slippe den kriminelle livsstil.

Ungetilbud 14-18 år

Crimestop Ung er et tilbud til såvel drenge som piger, fra 14 år og opefter. Tilbuddet er til unge, som på grund af lettere eller tungere stofmisbrug, har sociale og adfærdsmæssige problemer der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Tilbuddet henvender sig både til unge, der er langt fra såvel uddannelse som arbejdsmarkedet, og som ikke i dagligdagen har aktiviteter, der kan afhjælpe disse vanskeligheder, og til unge der stadigvæk har en eller anden form for tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Stoffrihed

Behandlingen i Crimestop adskiller sig fra de øvrige tilbud på flere områder. I modsætning til andre tilbud behøver man ikke være 100% stoffri når man starter. Vi har stor erfaring i at hjælpe med ophør, og kan, hvis det skønnes nødvendigt, være behjælpelige med ambulant nedtrapning via vores psykiater og sundhedsfaglige personale. Vi benytter os i enkelte tilfælde af kortere døgnophold til den sidste del af nedtrapningen.

Psykisk sårbare brugere

Crimestop har stor erfaring med psykisk sårbare brugere. Det være sig brugere med lettere dobbeltdiagnoser, eller brugere der på anden vis lider med deres psykiske velbefindende. I samarbejde med vores psykiater og visiterende myndighed skræddersyer vi forløb, der matcher det behov, den enkelte borger har.

Botilbud

Formålet med tilbuddet er, at skabe et bofællesskab der, i tæt samarbejde med dagbehandling, etablerer en helhedsorienteret behandlingsløsning til brugere der har behov for et mere struktureret boligforhold eller som ikke kan fungere optimalt i egen bolig.

Crimestop.dk • Taastrup hovedgade 121, 2. sal • 2630 Taastrup • Tlf. +45 43 52 82 95 • mail@crimestop.dk